Nie ma nieruchomości bez wad. Nie ma też nieruchomości „niesprzedawalnych” czy „niewynajmowalnych”. Najważniejsze to odpowiednio zidentyfikować problemy i zaproponować optymalne dla danej sytuacji rozwiązania.

Nie jest sztuką sprzedać lub wynająć nieruchomość „idealną”. Nie jest też sztuką kupić czy wynająć nieruchomość szybko i drogo. Sztuką jest przygotować do sprzedaży i sprzedać nieruchomość, która wydawała się niesprzedawalna lub trudno sprzedawalna. Sztuką jest również rozwiązać problemy, które z pozoru wydawały się być niemożliwe do rozwiązania- problemy prawne, techniczne, finansowe czy marketingowe, i spowodować, że zakup czy wynajem nieruchomości stanie się korzystny i bezpieczny dla obydwu stron transakcji. Skuteczne omijanie niebezpiecznych raf leży w domenie naszych działań.

Trudne nieruchomości to od lat nasza specjalność!

Zapraszamy do współpracy!